Общи условия за пътуване
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
Общо задължително условие за пътуване в чужбина е наличието на валиден паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването. За страните от Европейския съюз, Ви е необходима валидна лична карта. За деца под 18г., които пътуват сами или с единия от родителите си се изисква нотариално заверена декларация от родителите (родителя), че са съгласни детето им да пътува в чужбина. Чужди граждани, желаещи да пътуват с Балканика Травек Бг, трябва да се информират за визовия режим на техните страни със страните, включени в съответната екскурзия. За да бъдат изрядни Вашите документи във връзка с избраната от Вас програма, моля изисквайте актуална справка за тях от Туроператора
Преди пътуването е задължително подписването на договор с туроператора за организирано пътуване по избраната програма.
2.ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ.
  • 2.1.Плащането се извършва c лева в брой , с кредитна карта(в сайта или на място в офиса) или по банков път на сметката на Туроператора.
При онлайн резервация или пълно плащане на ТП през сайта wwwlastmoment.bg на "Балканика Травел БГ" ЕООД посредством кредитна карта подребителя удостоверява,че е прочел и е съгласен с общите условия за ТП и тези за плащане с кредитна карта, посредсвом маркиране на предназначения за това chek-box
  • 2.2. Всички цени в този сайт са намалени с 3% . За да се възползувате от отстъпката е необходимо да платите пълната сума по резервацията в срок до 2 дни след потвърждение за свободни места, както и подписване на задължителния клиентски договор. Потребителят внася депозита в момента на подписването на този договор, ако това става в офиса или получава клиентски договор на имейл или адрес веднага след като сумата по резервацията бъде преведена в банковата сметка на "Балканика Травъл Бг Еоод".
  • 2.3 Цените са пакетни и са на човек в двойна стая. В случаите, когато има различна цена за трети възрастен в двойна стая, указано. Когато не е обявено намаление за трети възрастен в двойна стая, това значи, че няма такова.Към всяка програма са посочени услугите, които са включени в пакетната цена на екскурзиите. Входните такси за туристическите или развлекателни обекти, които не фигурират в пакетната цена се заплащат отделно
  • 2.4Увеличението на цената е възможно : при покачване на цените на горивата, изменение на размера на таксите,свързани с пътуването, промяна на валутните курсове, възникнали след подписването на договора. Изменението на цената се изчислява на база курс “продава” евро/лев , установен от ОББ 20 дни преди деня на пътуването
3 ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
  • 3.1"Balkanika Travel BG” не носи отговорност при възникването на затруднения, забавяния и проблеми свързани със следните фактори, считани за форсмажорни обстоятелства: лоши метеорологични условия, усложнена пътна обстановка, природни бедствия и аварии, отмяна или закъснения на полети, проблеми на туристите с летищните власти или с други органи на реда в съответния курорт, промени във входните такси или работното време на културно-историческите паметници, които е планирано да бъдат посетени, технически проблеми и аварии с превозните средства по време на пътуването, затруднения причинени от масови мероприятия (стачки, бунтове, чествания на национални или религиозни празници), както и явления или събития, които не могат да бъдат предвидени и предотвратени от агенцията.
  • 3.2 За някои от пътуванията е необходимо записването на минимален брой туристи, упоменат в офетите, за които това изискване важи. В случай, че за тези пътувания не се събере група, на записалите се туристи ще бъде възстановена заплатената от тях сума на 100%, като в тези случаи агенцията не дължи допълнителна компенсация или неустойка на туристите.
4. НЕУСТОЙКИ И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ
4.1. Крайният срок, в който потребителят може да се откаже от договора (анулация), без да дължи неустойка е 21 дена преди датата на пътуването.
4.2. При анулация от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ след срока по т.4.1., той дължи на туроператора неустойка в размер на:
4.2.1. Ако направената анулация е от 20 до 14 дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на не по-малко от 30% от цената на пътуването, съобразно условията на конкретната програма.
4.2.2. Ако направената анулация е от 13 до 8 дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на 70% /или съответния процент в завсимост от т. 11.2.1., съобразно условията на конкретната програма/ от цената на пътуването.
4.2.3. Ако направената анулация е 7 и по-малко дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на 100% от цената на пътуването.
(2) При анулация на пътуването поради болест или други лични причини, свързани с ПОТРЕБИТЕЛЯ, той губи платените на ТУРОПЕРАТОРА суми в съответствие със сроковете на анулация и в размерите по ал. 2, респективно дължи заплащане на тези суми, в случай, че не ги е платил.
(3) В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ прекрати своята почивка/екскурзия/ през времетраенето й по свое желание, всички допълнителни разходи, вкючително и транспортните са за негова сметка. В този случай не може да има претенции за връщане на част от стойността на заявените услуги
(4) При подаване на документи с неверни данни и неспазване на сроковете от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да анулира пътуването, удържайки горецитираните неустойки

5. РЕКЛАМАЦИИ
• 5.1. В случаи на неточно изпълнение на договора, установено по време на пътуването или престоя, ПОТРЕБИТЕЛЯ е длъжен незабавно
да уведоми и запознае с проблема местният туроператор-посрещач.
Рекламациите се правят в писмен вид и се приемат до 7 дни след
приключване на пътуването.
• 5.2. Рекламацията е валидна единствено в случай, че към нея е приложен тристранен протокол, съставен и подписан от
ПОТРЕБИТЕЛЯ, ХОТЕЛИЕРА/ПРЕВОЗВАЧА/ и чуждестранният
ТУРОПЕРАТОР, посрещнал ПОТРЕБИТЕЛЯ.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Нашите клиенти, ползвали продуктите и туристическите ни услуги могат да бъдат спокойни и сигурни за предоставените от тях лични данни, те ще бъдат използвани само и единствено по предназначение- в процеса на осъществяване на резервираните и платени от тях туристически продукти и услуги. 
« назад